Oto mój zbiór subiektywnie najciekawszych i najważniejszych fragmentów wynotowanych z Nowego Testamentu. Dedykowane pamięci Jana Pawła II.

Moja "świecka" kolekcja aforyzmów i cytatów z przeróżnych źródeł znajduje się tuż obok. Wielkie podziękowania należą się Dabrozowi, który napisał dla mnie stosowny skrypt w PHP.


Wszystkie ::: Losowy

Etykietki

Źródła

Ewangelia wg św. Mateusza
A jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. [Mt 3:4]
kwiatki      

Ewangelia wg św. Mateusza
Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nachodzącym gniewem? [Mt 3:7]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Mateusza
Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. [Mt 3:10]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Mateusza
Pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. [Mt 3:12]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Mateusza
Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. [Mt 3:17]
Chrystus      

Ewangelia wg św. Mateusza
Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. [Mt 4:4]
człowiek      

Ewangelia wg św. Mateusza
Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. [Mt 4:9]
zło      

Ewangelia wg św. Mateusza
Pójdzcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. [Mt 4:19]
klasyka      

Ewangelia wg św. Mateusza
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie. [Mt 5:3-10]
klasyka      

Ewangelia wg św. Mateusza
Wy jesteście solą dla ziemi. Wy jesteście światłem świata. [Mt 5:13.14]
inne       ::najlepsze      

Ewangelia wg św. Mateusza
Niech wasza mowa będzie: Tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi. [Mt 5:37]
klasyka      

Ewangelia wg św. Mateusza
Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące! Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. [Mt 5:39-42]
klasyka      

Ewangelia wg św. Mateusza
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? [Mt 5:46]
miłość      

Ewangelia wg św. Mateusza
Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. [Mt 6:3-4]
wskazówki      

Ewangelia wg św. Mateusza
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. [Mt 6:16]
wskazówki      

Ewangelia wg św. Mateusza
Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. [Mt 6:20-21]
wskazówki      

Ewangelia wg św. Mateusza
Nikt nie może dwom panom służyć. [Mt 6:24]
krótko      

Ewangelia wg św. Mateusza
Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? [Mt 6:25-26]
klasyka      

Ewangelia wg św. Mateusza
Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. [Mt 6:34]
wskazówki      

Ewangelia wg św. Mateusza
Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? [Mt 7:1-3]
klasyka      

Ewangelia wg św. Mateusza
Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały. [Mt 7:6]
wskazówki      

Ewangelia wg św. Mateusza
Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. [Mt 7:7-8]
klasyka      

Ewangelia wg św. Mateusza
Poznacie ich po ich owocach. [Mt 7:16]
klasyka      

Ewangelia wg św. Mateusza
Lisy mają nory i ptaki powietrzne - gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. [Mt 8:20]
Chrystus      

Ewangelia wg św. Mateusza
Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych! [Mt 8:22]
krótko      

Ewangelia wg św. Mateusza
Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. [Mt 9:12]
zło      

Ewangelia wg św. Mateusza
Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. [Mt 9:37]
krótko      

Ewangelia wg św. Mateusza
Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. [Mt 10:8]
wskazówki      

Ewangelia wg św. Mateusza
Ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miasto. [Mt 10:15]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Mateusza
Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie! [Mt 10:16]
inne      

Ewangelia wg św. Mateusza
Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. [Mt 10:27-28]
wskazówki      

Ewangelia wg św. Mateusza
Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. [Mt 10:32]
Chrystus      

Ewangelia wg św. Mateusza
Kto ma uszy, niechaj słucha. [Mt 11:15]
krótko      

Ewangelia wg św. Mateusza
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. [Mt 11:28.30]
klasyka      

Ewangelia wg św. Mateusza
Tu jest coś większego niż świątynia. [Mt 12:6]
krótko      

Ewangelia wg św. Mateusza
Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. [Mt 12:7]
miłość      

Ewangelia wg św. Mateusza
Nie będzie się spierał ani krzyczał, i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. [Mt 12:19-20]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Mateusza
Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; i kto nie zbiera ze Mną, rozprasza. [Mt 12:30]
Chrystus      

Ewangelia wg św. Mateusza
Plemię żmijowe! Jakże wy możecie mówić dobrze, skoro źli jesteście? Przecież z obfitości serca usta mówią. Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. [Mt 12:34-35]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Mateusza
Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką. [Mt 12:50]
Chrystus      

Ewangelia wg św. Mateusza
Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. [Mt 13:12]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Mateusza
Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. [Mt 13:43]
inne      

Ewangelia wg św. Mateusza
Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. [Mt 13:49-50]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Mateusza
Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony. [Mt 13:57]
klasyka      

Ewangelia wg św. Mateusza
Czemu zwątpiłeś, małej wiary? [Mt 14:31]
krótko      

Ewangelia wg św. Mateusza
Wygląd nieba umiecie rozpoznawać, a znaków czasu nie możecie? [Mt 16:3]
inne      

Ewangelia wg św. Mateusza
Uważajcie i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów! [Mt 16:6]
kwiatki      

Ewangelia wg św. Mateusza
Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie [Mt 16:18-19]
klasyka      

Ewangelia wg św. Mateusza
Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki. [Mt 16:23]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Mateusza
Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. [Mt 16:25]
klasyka      

Ewangelia wg św. Mateusza
Wstańcie, nie lękajcie się. [Mt 17:7]
krótko      

Ewangelia wg św. Mateusza
O plemię niewierne i przewrotne! Jak długo jeszcze mam być z wami; jak długo mam was cierpieć? [Mt 17:17]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Mateusza
Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje. [Mt 18:3-5]
wskazówki      

Ewangelia wg św. Mateusza
Otóż jeśli twoja ręka lub noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie! Lepiej jest dla ciebie wejść do życia ułomnym lub chromym, niż z dwiema rękami lub dwiema nogami być wrzuconym w ogień wieczny. I jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie! Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do życia, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego [Mt 18:8-9]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Mateusza
Gdy brat twój zgrzeszy , idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik! [Mt 18:15-17]
wskazówki      

Ewangelia wg św. Mateusza
Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. [Mt 18:18]
klasyka      

Ewangelia wg św. Mateusza
«Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.» [Mt 18:21-22]
miłość      

Ewangelia wg św. Mateusza
Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. [Mt 19:21]
wskazówki      

Ewangelia wg św. Mateusza
Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego. [Mt 19:24]
klasyka      

Ewangelia wg św. Mateusza
Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. [Mt 20:26-27]
wskazówki      

Ewangelia wg św. Mateusza
Mój dom ma być domem modlitwy, a wy czynicie z niego jaskinię zbójców. [Mt 21:13]
klasyka      

Ewangelia wg św. Mateusza
«Zaprawdę, powiadam wam: jeśli będziecie mieć wiarę, a nie zwątpicie, to nie tylko z figowym drzewem to uczynicie, ale nawet jeśli powiecie tej górze: "Podnieś się i rzuć się w morze!", stanie się. I otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z wiarą prosić będziecie». [Mt 21:21-22]
wskazówki      

Ewangelia wg św. Mateusza
Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka, nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: "Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?" Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: "Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów". [Mt 22:11-13]
kwiatki      

Ewangelia wg św. Mateusza
Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. [Mt 22:21]
klasyka      

Ewangelia wg św. Mateusza
Przy zmartwychwstaniu bowiem nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie Boży w niebie. [Mt 22:30]
inne      

Ewangelia wg św. Mateusza
Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. [Mt 22:37,39]
klasyka      

Ewangelia wg św. Mateusza
Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. [Mt 23:12]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Mateusza
Nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. [Mt 24:2]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Mateusza
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. [Mt 25:13]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Mateusza
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie. [Mt 25:35-36]
klasyka      

Ewangelia wg św. Mateusza
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. [Mt 25:40]
klasyka      

Ewangelia wg św. Mateusza
Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. [Mt 26:26]
klasyka      

Ewangelia wg św. Mateusza
Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. [Mt 26:27-28]
klasyka      

Ewangelia wg św. Mateusza
Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! [Mt 26:39]
klasyka      

Ewangelia wg św. Mateusza
Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich, i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja! [Mt 26:42]
klasyka      

Ewangelia wg św. Mateusza
Oto blisko jest mój zdrajca. [Mt 26:46]
krótko      

Ewangelia wg św. Mateusza
Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eli, Eli, lema sabachthani?», to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? [Mt 27:46]
Chrystus      

Ewangelia wg św. Mateusza
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. [Mt 28:20]
Chrystus      

Ewangelia wg św. Marka
Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. [Mk 1:7-8]
Chrystus      

Ewangelia wg św. Marka
To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. [Mk 2:27]
krótko      

Ewangelia wg św. Marka
Na imię mi "Legion", bo nas jest wielu. [Mk 5:9]
zło      

Ewangelia wg św. Marka
Talitha kum. [Dziewczynko, wstań!] [Mk 5:41]
krótko      

Ewangelia wg św. Marka
Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. [Mk 7:20-23]
zło      

Ewangelia wg św. Marka
Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? [Mk 8:36]
człowiek      

Ewangelia wg św. Marka
Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu! [Mk 9:24]
krótko      

Ewangelia wg św. Marka
Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. [Mk 9:42]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Marka
Bo każdy ogniem będzie posolony. [Mk 9:49]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Marka
Dobra jest sól; lecz jeśli sól smak utraci, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą! [Mk 9:50]
kwiatki      

Ewangelia wg św. Marka
Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok [Mk 12:38-40]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Marka
Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie. [Mk 12:43-44]
klasyka      

Ewangelia wg św. Marka
Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. [Mk 13:31]
klasyka      

Ewangelia wg św. Marka
Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. [Mk 14:21]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Marka
Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. [Mk 14:38]
klasyka      

Ewangelia wg św. Marka
Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. [Mk 16:16]
inne      

Ewangelia wg św. Łukasza
Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. [Łk 3:17]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Łukasza
Lekarzu, ulecz samego siebie. [Łk 4:23]
klasyka      

Ewangelia wg św. Łukasza
Czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas kiedy zabiorą im pana młodego, i wtedy, w owe dni, będą pościli. [Łk 5:34-35]
Chrystus      

Ewangelia wg św. Łukasza
Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. [Łk 6:27-28]
miłość      

Ewangelia wg św. Łukasza
Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. [Łk 6:37-38]
klasyka      

Ewangelia wg św. Łukasza
Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta. [Łk 6:43-45]
zło      

Ewangelia wg św. Łukasza
Ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. [Łk 7:7]
krótko      

Ewangelia wg św. Łukasza
Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. [Łk 8:17]
inne      

Ewangelia wg św. Łukasza
Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? [Łk 9:25]
człowiek      

Ewangelia wg św. Łukasza
Kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. [Łk 9:50]
krótko      

Ewangelia wg św. Łukasza
Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je. [Łk 11:28]
krótko      

Ewangelia wg św. Łukasza
Tu jest coś więcej niż Jonasz. [Łk 11:32]
kwiatki      

Ewangelia wg św. Łukasza
Nikt nie zapala światła i nie stawia go w ukryciu ani pod korcem, lecz na świeczniku, aby jego blask widzieli ci, którzy wchodzą. [Łk 11:33]
wskazówki      

Ewangelia wg św. Łukasza
Patrz więc, żeby światło, które jest w tobie, nie było ciemnością. [Łk 11:35]
inne      

Ewangelia wg św. Łukasza
Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. [Łk 11:52]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Łukasza
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać: bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. [Łk 12:4-5]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Łukasza
Życie bowiem więcej znaczy niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie. [Łk 12:23]
krótko      

Ewangelia wg św. Łukasza
Któż z was przy całej swej trosce może choćby chwilę dołożyć do wieku swego życia? [Łk 12:25]
krótko      

Ewangelia wg św. Łukasza
Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! [Łk 12:35]
kwiatki      

Ewangelia wg św. Łukasza
Rzecz niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jerozolimą. [Łk 13:33]
kwiatki      

Ewangelia wg św. Łukasza
Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. [Łk 14:26-27]
Chrystus      

Ewangelia wg św. Łukasza
Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy [wszystko] się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. [Łk 16:9]
wskazówki      

Ewangelia wg św. Łukasza
Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. [Łk 16:10]
człowiek      

Ewangelia wg św. Łukasza
To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych. [Łk 16:15]
inne      

Ewangelia wg św. Łukasza
Uważajcie na siebie. [Łk 17:2]
wskazówki       ::najlepsze      

Ewangelia wg św. Łukasza
Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze. [Łk 17:6]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Łukasza
Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. [Łk 18:11]
kwiatki      

Ewangelia wg św. Łukasza
Panie, tu jest twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. [Łk 19:20]
kwiatki       ::najlepsze      

Ewangelia wg św. Łukasza
Oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę. [Łk 22:31]
inwektywy i pogróżki      

Ewangelia wg św. Łukasza
Macie tu coś do jedzenia? [Ostatnie pytanie zadane Apostołom przez Jezusa przed Jego Wniebowstąpieniem.] [Łk 24:41]
kwiatki      

Ewangelia wg św. Jana
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. [J 1:1]
klasyka      

Ewangelia wg św. Jana
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. [J 1:14]
klasyka      

Ewangelia wg św. Jana
Prostujcie drogę Pańską. [J 1:23]
wskazówki      

Ewangelia wg św. Jana
Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. [J 1:47]
kwiatki      

Ewangelia wg św. Jana
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. [J 6:51]
Chrystus      

Ewangelia wg św. Jana
Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije. [J 7:37]
Chrystus      

Ewangelia wg św. Jana
Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. [J 11:25-26]
Chrystus      

Ewangelia wg św. Jana
Świat poszedł za Nim. [J 12:19]
krótko      

Ewangelia wg św. Jana
Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. [J 12:25]
klasyka      

Ewangelia wg św. Jana
A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. [J 12:26]
wskazówki      

Ewangelia wg św. Jana
Dopóki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości. [J 12:36]
wskazówki      

Ewangelia wg św. Jana
W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. [J 14:4]
krótko      

Ewangelia wg św. Jana
Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. [J 14:6]
Chrystus      

Ewangelia wg św. Jana
Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. [J 14:27]
krótko       ::najlepsze      

Ewangelia wg św. Jana
Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. [J 15:18-19]
inne      

Ewangelia wg św. Jana
Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat. [J 16:33]
Chrystus      

Ewangelia wg św. Jana
Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. [J 17:18]
Chrystus      

Ewangelia wg św. Jana
Cóż to jest prawda? [J 18:38]
krótko       ::najlepsze      

Ewangelia wg św. Jana
Oto Człowiek. [J 19:5]
krótko      

Ewangelia wg św. Jana
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. [J 20:29]
klasyka      

Ewangelia wg św. Jana
Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz [J 21:18]
inne      

Dzieje Apostolskie
Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. [Dz 5:29]
wskazówki      

Dzieje Apostolskie
Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się, a jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć i może się czasem okazać, że walczycie z Bogiem [Dz 5:38-39]
wskazówki      

Dzieje Apostolskie
Twardego karku i opornych serc i uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy. [Dz 7:51]
inwektywy i pogróżki      

Dzieje Apostolskie
Niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą, gdyż sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze. [Dz 8:20]
inwektywy i pogróżki      

Dzieje Apostolskie
Oto woda, cóż przeszkadza, abym został ochrzczony? [Dz 8:36]
inne      

Dzieje Apostolskie
Jezus Chrystus cię uzdrawia, wstań i zaściel swoje łóżko! [Dz 9:34]
kwiatki      

Dzieje Apostolskie
Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. [Dz 15:29]
kwiatki      

Dzieje Apostolskie
Krew wasza na waszą głowę, jam nie winien. [Dz 18:6]
inwektywy i pogróżki      

Dzieje Apostolskie
Zły duch odpowiedział im: «Znam Jezusa i wiem o Pawle, a wy coście za jedni?» I rzucił się na nich człowiek, w którym był zły duch, powalił wszystkich i pobił tak, że nadzy i poranieni uciekli z owego domu. [Dz 19:15-16]
kwiatki      

Dzieje Apostolskie
Uderzy Cię Bóg, ściano pobielana! [Dz 23:3]
inwektywy i pogróżki      

Dzieje Apostolskie
Trudno ci wierzgać przeciwko ościeniowi. [Dz 26:14]
kwiatki      

List do Rzymian
Bo ci, którzy bez Prawa zgrzeszyli, bez Prawa też poginą, a ci, co w Prawie zgrzeszyli, przez Prawo będą sądzeni. [Rz 2:12]
inne      

List do Rzymian
Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha - do życia i pokoju. [Rz 8:6]
inne      

List do Rzymian
Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? [Rz 8:31]
krótko      

List do Rzymian
Człowiecze! Kimże ty jesteś, byś mógł się spierać z Bogiem? Czyż może naczynie gliniane zapytać tego, kto je ulepił: «Dlaczego mnie takim uczyniłeś?» [Rz 9:20]
człowiek      

List do Rzymian
Jeżeli zaś niektóre gałęzie zostały odcięte, a na ich miejsce zostałeś wszczepiony ty, który byłeś dziczką oliwną, i razem [z innymi gałęziami] z tym samym korzeniem złączony na równi z nimi czerpałeś soki oliwne, to nie wynoś się ponad te gałęzie. A jeżeli się wynosisz, [pamiętaj, że] nie ty podtrzymujesz korzeń, ale korzeń ciebie. [Rz 11:17-18]
wskazówki      

List do Rzymian
O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! [Rz 11:33]
inne      

List do Rzymian
Zło dobrem zwyciężaj. [Rz 12:21]
klasyka      

List do Rzymian
Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. [Rz 13:12]
krótko      

List do Rzymian
Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. [Rz 14:7]
krótko      

1 List do Koryntian
Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. On udaremnia zamysły przebiegłych. [1 Kor 3:19]
krótko      

1 List do Koryntian
Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci. [1 Kor 6:20]
krótko      

1 List do Koryntian
Lepiej jest bowiem żyć w małżeństwie, niż płonąć. [1 Kor 7:9]
kwiatki      

1 List do Koryntian
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. [1 Kor 13:1-8]
miłość      

1 List do Koryntian
Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. [1 Kor 13:11]
klasyka      

1 List do Koryntian
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość. [1 Kor 13:13]
miłość      

1 List do Koryntian
Ścigajcie miłość. [1 Kor 14:1]
miłość       ::najlepsze      

1 List do Koryntian
Maranatha. [Panie, przybądź.] [1 Kor 16:22]
krótko      

List do Galatów
Czyż jesteście aż tak nierozumni, że zacząwszy duchem, chcecie teraz kończyć ciałem? [Ga 3:3]
krótko      

List do Galatów
A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. [Ga 5:15]
inwektywy i pogróżki      

List do Galatów
Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i żąć będzie: kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne. [Ga 6:18]
inwektywy i pogróżki      

List do Efezjan
Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. [Ef 5:16]
zło      

List do Filipian
Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus, a umrzeć - to zysk. [Flp 1:21]
krótko       ::najlepsze      

1 List do Tesaloniczan
Lecz jak przez Boga zostaliśmy uznani za godnych powierzenia nam Ewangelii, tak głosimy ją, aby się podobać nie ludziom, ale Bogu, który bada nasze serca. [1 Tes 2:4]
inne      

1 List do Tesaloniczan
Dlatego chcieliśmy przybyć do was, zwłaszcza ja, Paweł, jeden raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan. [1 Tes 2:18]
kwiatki      

1 List do Tesaloniczan
Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości. [1 Tes 4:7]
człowiek      

1 List do Tesaloniczan
My zaś, którzy do dnia należymy, bądźmy trzeźwi, odziani w pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia [1 Tes 5:8]
wskazówki      

1 List do Tesaloniczan
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! [1 Tes 5:19-21]
wskazówki       ::najlepsze      

2 List do Tesaloniczan
Kto nie chce pracować, niech też nie je. [2 Tes 3:10]
krótko       ::najlepsze      

1 List do Tymoteusza
Kobieta niechaj się uczy w cichości z całym poddaniem się. [1 Tm 2:11]
wskazówki      

1 List do Tymoteusza
Trwających w grzechu upominaj w obecności wszystkich, żeby także i pozostali przejmowali się lękiem. [1 Tm 5:20]
wskazówki      

1 List do Tymoteusza
Samej wody już nie pij, używaj natomiast po trosze wina ze względu na żołądek i częste twe słabości! [1 Tm 5:23]
kwiatki      

1 List do Tymoteusza
Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy [z niego] wynieść. [1 Tm 6:7]
klasyka      

1 List do Tymoteusza
Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. [1 Tm 6:10]
zło      

2 List do Tymoteusza
Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. [2 Tm 1:7]
człowiek      

2 List do Tymoteusza
W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. [2 Tm 4:7]
krótko       ::najlepsze      

List do Tytusa
Kreteńczycy zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe. [Tt 1:12]
inwektywy i pogróżki      

List do Tytusa
Sekciarza po jednym lub po drugim upomnieniu wystrzegaj się, wiedząc, że człowiek taki jest przewrotny i grzeszny, przy czym sam na siebie wydaje wyrok. [Tt 3:10-11]
wskazówki      

List do Hebrajczyków
To, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zniszczenia. [Hbr 8:13]
inwektywy i pogróżki      

List do Hebrajczyków
Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. [Hbr 11:1]
inne      

List do Hebrajczyków
Inni zaś doznali zelżywości i biczowania, a nadto kajdan i więzienia. Kamienowano ich, przerzynano piłą, przebijano mieczem; tułali się w skórach owczych, kozich, w nędzy, w utrapieniu, w ucisku - świat nie był ich wart - i błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. [Hbr 11:36-38]
inne      

List do Hebrajczyków
Trwajcież w karności! Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił? Jeśli jesteście bez karania, którego uczestnikami stali się wszyscy, nie jesteście synami, ale dziećmi nieprawymi. [Hbr 12:7-8]
wskazówki      

List do Hebrajczyków
Bóg nasz bowiem jest ogniem pochłaniającym. [Hbr 12:29]
inwektywy i pogróżki      

List do Hebrajczyków
Pamiętajcie o uwięzionych, jakbyście byli sami uwięzieni, i o tych, co cierpią, bo i sami jesteście w ciele. [Hbr 13:3]
wskazówki      

List św. Jakuba
Kto bowiem żywi wątpliwości, podobny jest do fali morskiej wzbudzonej wiatrem i miotanej to tu, to tam. Człowiek ten niech nie myśli, że otrzyma cokolwiek od Pana, bo jest mężem chwiejnym, niestałym we wszystkich swych drogach. [Jk 1:6-8]
inwektywy i pogróżki      

List św. Jakuba
Skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. [Jk 1:15]
inwektywy i pogróżki      

List św. Jakuba
Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków. [Jk 2:26]
krótko      

List św. Jakuba
Jeśli kto nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym, zdolnym utrzymać w ryzach także całe ciało. [Jk 3:2]
krótko      

List św. Jakuba
Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. [Jk 4:2-3]
inne      

List św. Jakuba
Przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem. [Jk 4:4]
krótko      

List św. Jakuba
Parą jesteście, co się ukazuje na krótko, a potem znika. [Jk 4:14]
krótko      

List św. Jakuba
Jeżeli Pan zechce, i będziemy żyli, zrobimy to lub owo. [Jk 4:15]
krótko       ::najlepsze      

List św. Jakuba
Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. [Jk 5:16]
krótko       ::najlepsze      

1 List św. Piotra
Taka bowiem jest wola Boża, abyście przez dobre uczynki zmusili do milczenia niewiedzę ludzi głupich. [1 P 2:15]
inne      

1 List św. Piotra
A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. [1 P 5:10]
inne      

2 List św. Piotra
Dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość. [2 P 1:5-7]
wskazówki      

2 List św. Piotra
Pies powrócił do tego, co sam zwymiotował, a świnia umyta - do kałuży błota. [2 P 2:22]
kwiatki      

2 List św. Piotra
Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną znalezione. [2 P 3:10]
inwektywy i pogróżki      

1 List św. Jana
W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk. [1 J 4:18]
miłość      

3 List św. Jana
Ten, kto czyni dobrze, jest z Boga; ten zaś, kto czyni źle, Boga nie widział. [3 J 1:11]
zło      

Apokalipsa św. Jana
Chwila jest bliska. [Ap 1:3]
inwektywy i pogróżki      

Apokalipsa św. Jana
Rózgą żelazną będzie ich pasł. [Ap 2:27]
inwektywy i pogróżki      

Apokalipsa św. Jana
A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust [Ap 3:16]
inwektywy i pogróżki      

Apokalipsa św. Jana
I ujrzałem: oto koń trupio blady, a imię siedzącego na nim Śmierć, i Otchłań mu towarzyszyła. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta [Ap 6:8]
klasyka      

Apokalipsa św. Jana
Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem - musi być mieczem zabity. [Ap 13:10]
inwektywy i pogróżki      

Apokalipsa św. Jana
I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jej imienia. [Ap 13:16-17]
inwektywy i pogróżki      

Apokalipsa św. Jana
I rzucił anioł swój sierp na ziemię, i obrał z gron winorośl ziemi, i wrzucił je do tłoczni Bożego gniewu - ogromnej. I wydeptano tłocznię poza miastem, a z tłoczni krew wytrysnęła aż po wędzidła koni, na tysiąc i sześćset stadiów [Ap 14:19-20]
inwektywy i pogróżki      

Apokalipsa św. Jana
I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już [odtąd] nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły [Ap 21:4]
inne      

Apokalipsa św. Jana
Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci! [Ap 22:11]
inne      

Apokalipsa św. Jana
Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec. [Ap 22:13]
Chrystus      

Apokalipsa św. Jana
Kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. [Ap 22:17]
krótko      

Apokalipsa św. Jana
Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze. A jeśliby ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w Mieście Świętym - które są opisane w tej księdze. [Ap 22:18-19]
inwektywy i pogróżki      

Apokalipsa św. Jana
Przyjdź, panie Jezu! [Ap 22:20]
Chrystus