Mam małe, ale przynajmniej dość oryginalne, hobby — zbieram aforyzmy, złote myśli, maksymy, dobrze brzmiące cytaty. Wynotowuję je głównie podczas czytania, zdecydowanie rzadziej podczas oglądania filmów. Poniżej znajdziecie moją kolekcję. Zdaję sobie sprawę, że w internecie natrafić można na zbiory nieporównywalnie większe, ale mają one zazwyczaj charakter masowy; są bądź to dodawane gromadnie przez internautów, bądź to tworzone poprzez copypastę innych, mniejszych kolekcji. Mój zbiór jest natomiast całkowicie prywatny. Wszystkie fragmenty, które znajdziecie poniżej, zostały wyłowione i wyselekcjowane przeze mnie. Przypuszczam też, że wielu z nich ze świecą szukać gdzie indziej.

Wielkie podziękowania należą się Dabrozowi, intelektualnemu sponsorowi, który napisał dla mnie w ekspresowym tempie stosowny skrypt w PHP. Zapraszam też do zbioru cytatów i aforyzmów pochodzących z Nowego Testamentu.

I skoro już tu trafiłeś, możesz też zajrzeć na mój blog.


Wszystkie ::: Losowy

Etykietki

Źródła

Ursula K. Le Guin
Ale sama tylko potrzeba to za mało, aby dać ujście mocy: potrzebna jest wiedza.
cytaty      

Ursula K. Le Guin
Aby słyszeć, należy milczeć.
mądrości życiowe      

Ursula K. Le Guin
Tylko w milczeniu słowo,
tylko w ciemności światło,
tylko w umieraniu życie:
jasny jest lot sokoła
na pustym niebie.
poezja      

Ursula K. Le Guin
A prawda jest taka, że im bardziej rośnie prawdziwa moc człowieka, im bardziej poszerza się jego wiedza, tym bardziej zwęża się droga, którą może on kroczyć; aż wreszcie niczego już nie wybiera, lecz czyni tylko i wyłącznie to, co m u s i czynić...
życie i śmierć      

Ursula K. Le Guin
Od owego czasu wierzył, że człowiek mądry to taki, który nigdy nie stroni od innych żywych stworzeń, niezależnie od tego, czy posiadają mowę, czy też nie; i później długo starał się nauczyć tego, czego można się nauczyć w milczeniu z oczu zwierząt, z lotu ptaków, z wielkich powolnych poruszeń drzew.
cytaty      

Ursula K. Le Guin
Wszelka moc jest chyba tym samym u źródła i u kresu. Lata i odległości, gwiazdy i świece, woda, wiatr i czary, zręczność rąk ludzkich i mądrość korzeni drzewa: wszystko to powstaje razem. Moje imię i twoje, i prawdziwe imię słońca, źródła albo nie narodzonego dziecka - wszystkie są sylabami - wielkiego słowa, które wypowiadane jest bardzo powoli blaskiem gwiazd. Nie ma innej mocy. Innego imienia.
cytaty      

Ursula K. Le Guin
Ten, kto odrzuca swoją moc, jest nieraz pełen wielekroć większej mocy.
mądrości życiowe      

Ursula K. Le Guin
Ged ani nie został pokonany, ani nie zwyciężył, lecz nazywając cień swej Śmierci swoim własnym imieniem, uczynił siebie całością: człowiekiem; kimś, kto znając swoje całe, prawdziwe ja, nie może zostać wykorzystany ani zawładnięty przez żadną inną moc poza samym sobą, i kto przeżywa dzięki temu swoje życie w imię życia, a nigdy w służbie zniszczenia, cierpienia, nienawiści lub ciemności.
cytaty      

Ursula K. Le Guin
Wolność to ciężkie brzemię, wielki i dziwny ciężar do poniesienia dla ducha. Nie jest łatwa. Nie jest darem otrzymanym, lecz dokonanym wyborem, wyborem czasami trudnym. Droga wiedzie w górę, ku światłu, lecz strudzony podróżnik może nigdy nie dotrzeć do jej końca.
cytaty      

Ursula K. Le Guin
Ja znam tylko ciemność, noc pod ziemią. Ale to wszystko, co tak naprawdę istnieje. Co na końcu się liczy. Cisza i mrok. Ty znasz wszystko, magu. A ja tylko jedno, lecz najważniejsze.
cytaty      

Ursula K. Le Guin
Wypierać się przeszłości, to znaczy wypierać się przyszłości.
historia       przeznaczenie i przyszłość      

Ursula K. Le Guin
Człowiek nie tworzy swego przeznaczenia: albo je akceptuje, albo się go wyrzeka.
przeznaczenie i przyszłość      

Ursula K. Le Guin
Każdy czyn, jakiego dokonujesz, każde działanie, wiąże się ze sobą i ze swymi konsekwencjami. I każe ci działać znowu i znowu. Zatem bardzo rzadko zdarza się takie miejsce, taki czas jak teraz, pomiędzy czynem a czynem, kiedy możesz zatrzymać się i po prostu być. Lub też zastanawiać się kim, tak naprawdę, jesteś.
cytaty      

Ursula K. Le Guin
Gdy pożądamy władzy nad życiem — nieskończonego bogactwa, niezachwianego bezpieczeństwa, nieśmiertelności — wówczas pragnienie staje się zachłannością. I jeśli zachłanność tę wesprze wiedza, wtedy przychodzi zło.
dobro i zło      

Ursula K. Le Guin
Czy czarodziejstwo, które służy lepszej sprawie, zawsze okaże się potężniejsze, tego nie wiemy. Mamy nadzieję.
nadzieja      

Ursula K. Le Guin
Jest coś ponurego w znajdowaniu nadziei tam, gdzie oczekuje się pewności.
nadzieja      

Ursula K. Le Guin
Tylko jedna rzecz w świecie potrafi przeciwstawić się człowiekowi o złym sercu. Tym czymś jest inny człowiek. W naszej hańbie tkwi nasza chwała. Tylko nasz zdolny do czynienia zła duch może zło przezwyciężyć.
dobro i zło       ludzie      

Ursula K. Le Guin
Tylko w ciszy można usłyszeć słowo. Aby ujrzeć gwiazdy, musi zapaść ciemność. Tańczy się zawsze nad pustką, nad straszliwą otchłanią.
cytaty       ::najlepsze      

Ursula K. Le Guin
Odrzucić śmierć, to znaczy odrzucić życie.
życie i śmierć      

Ursula K. Le Guin
Tylko to jest nasze, co jesteśmy gotowi stracić.
mądrości życiowe      

Ursula K. Le Guin
Być sobą to wyjątkowa i wspaniała rzecz.
mądrości życiowe      

Ursula K. Le Guin
Tylko to co śmiertelne, niesie w sobie życie. Tylko w śmierci znajdziemy odrodzenie. Równowaga nie jest spokojem. Jest ruchem — wiecznym stawaniem się.
życie i śmierć      

Ursula K. Le Guin
I wiem, że jest tylko jedna władza warta posiadania. I ta władza polega nie na braniu, ale na godzeniu się. Nie na tym, by mieć, lecz by dawać.
mądrości życiowe      

Ursula K. Le Guin
Jak ktoś, kto zatrzymuje się w ukochanym miejscu po raz ostatni przed podróżą bez powrotu i widzi wszystko w swej pełni, rzeczywiste i drogie, jak gdyby nie widział tego nigdy przedtem i nigdy więcej nie miał już zobaczyć.
cytaty      

Ursula K. Le Guin
Śmierć jest ceną, jaką płacimy za nasze życie i za wszelkie życie.
życie i śmierć      

Ursula K. Le Guin
By posiąść moc, trzeba mieć najpierw na nią miejsce. Pustkę do wypełnienia. I im większa pustka, tym więcej mocy może ją wypełnić. Lecz jeśli nigdy nie zdobędzie się mocy bądź jeśli zostanie ona zabrana, pustka nadal tam pozostanie.
cytaty      

Ursula K. Le Guin
Poza zapłatą, karą, odkupieniem — poza tymi wszystkimi układami i równowagami znajduje się wolność.
cytaty      

Ursula K. Le Guin
Jeśli twoja siła jest tylko czyjąś słabością, żyjesz w strachu.
mądrości życiowe      

Ursula K. Le Guin
Wyobraźnia pracująca na pełnych obrotach pozwala nam strząsnąć ową groźną, absorbującą samoadorację i spojrzeć w górę, by dostrzec, z przerażeniem lub z ulgą, że świat tak naprawdę w ogóle do nas nie należy.
mądrości życiowe